Teknoloji ile firmanızı geliştirin.
mobil-uygulama

Yazılım Geliştirme

Yazılım geliştirme, bilgisayar ve türevi elektronik araçların ihtiyaçlarımıza uygun şekilde nasıl davranacaklarını belli kurallar ile onlara öğreten işlemlerdir. Her işlemin olduğu gibi yazılım geliştirmeninde belli başlı kuralları vardır. Bu kurallar iyi bir yazılım geliştirmenin nasıl olması gerektiğini ortaya koyan evrensel nitelikte kabul edilmiş kurallardır. İhtiyaç sahipleri yazılım dünyasından her ne kadar uzak olurlarsa olsunlar aslında ellerinde evrensel nitelikteki kurallar ile yazılım geliştirmelerinin yapılıp yapılmadığı sonucuna varacak gücü barındırmaktadırlar.


Yazılım geliştirme doğru belirlenmiş analizler sonucunda doğru belirlenmiş kaynakların doğru planlanmış şekilde çalışmalarıyla başarıya ulaşacak bir süreçtir. Bu süreç evrensel nitelikte Yazılım Geliştirme Süreci ( Software Development Process ) olarak adlandırılmaktadır.


Yazılım Geliştirme Süreci, hayalin kurulmasıyla uygulama alınması arasındaki tüm süreçler olarak düşünülebilir.


Temelde,


 • Analiz

 • Çözümleme

 • Tasarım

 • Gerçekleştirim

 • Test

 • Bakım


Yazılım geliştirme sürecinin kapsamını oluşturmaktadır. Yazılım geliştirme modelleri bu süreçlerin çok daha verimli ilerlemesi açısından büyük önem taşımaktadırlar. Ancak unutulmaması gereken şey, bu modellerden firmaya uygun olanının değil projeye uygun olanının belirlenmesi gerekliliğidir. Her proje yani her hayal farklı bir model ile yaratılmalıdır.yazılım geliştirme


Yazılım Geliştirme Süreç Modelleri

 • Kodla ve Düzelt (Code and Fix)

 • Çağlayan Modeli (Waterfall Model)

 • V Modeli (V-shaped Model)

 • Evrimsel Geliştirme (Evolutionary Development)

 • Prototipleme (Prototyping)

 • Spiral Model

 • Formal Sistem Geliştirme (Formal System Development)

 • Yeniden kullanıma yönelik geliştirme (Re-use based development)

 • Artımlı Geliştirme (Incremental Development)

 • Birleşik Süreç (Unified Process)

 • Uç Programlama (Extreme Programming)


Bir yazılım projesinin başarılı olabilmesi için gerekli olan temel konularında başında yazılım geliştirme sürecindeki her elemanın eksiksiz yerine getirilmesi gerekliliğidir. Yazılım, kontrol edilebildiği sürece çok önemli bir güçtür. Onu kontrol etmeye o henüz bir hayalken başlamak son derece önemlidir.


Ssoft, Türkiye’nin önde gelen yazılım ekiplerine yazılım geliştirme ve süreçleri hakkında danışmanlık hizmetleri vermekte, yazılımın doğru temellerle başlamasının önemini özellikle vurgulamaktadır. Yazılım geliştirme ancak tüm süreçlerin doğru olduğu zamanlarda başarıyla sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla Analizden bakım çalışmalarına kadar tamamen proje odaklı yöntemler belirlenmeli ve uygulanmalıdır.